อาจารย์ - นักศึกษา School of Global ม.ธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 67 อาจารย์ - นักศึกษา School of Global Studies ม.ธรรมศาสตร์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ระดับปริญญาตรี รายวิชา GS243 Communication as Innovation (นวัตกรรมการสื่อสาร ) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 39 คน เข้าเยี่ยมชมไทยพีบีเอส โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะให้การต้อนรับ นำเรียนรู้กระบวนการผลิตรายการ (สด) สถานีประชาชน ห้องออกอากาศรายการข่าว ห้องควบคุมการออกอากาศ ห้องผลิตรายการ PODCAST และมินิสตูดิโอ สำนักสื่อดิจิทัล ซึ่งได้รับเกียรติจากพี่ต่าย-กนกพร ประสิทธิผล ผอ.สำนักสื่อดิจิทัล บรรยาย Communication as Innovation Thai PBS และพี่นุ่น-โสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อดิจิทัล บรรยายการผลิตรายการ Thai PBS PODCAST

กลับขึ้นด้านบน