โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ เรียนรู้การทำงานข่าว Thai PBS World สื่อสาธารณะของไทย

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 67 คุณครูและนักเรียน เกรด 12 โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ (Berkeley International School) จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จากการเรียนการสอนในรายวิชา Integrated Financial Math โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ ให้การต้อนรับ ชม VTR แนะนำองค์กร พร้อมนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและออกอากาศสด รายการ “วันใหม่วาไรตี้” รวมถึงนำเยี่ยมชมสตูดิโอ 3 ห้องควบคุมสตูดิโอ 3 ห้องควบการผลิตระยะไกล (Remote Production Control Room) และห้องควบคุมการออกอากาศ (MCR) นอกจากนี้ยังได้รับฟังพร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมสร้างแรงบันดาลใจในกิจกรรมการบรรยายภายใต้หัวข้อ “การทำงานข่าวของ Thai PBS World” โดย Ms. Nad Bunnag, Assistant Editor & New Anchor of Thai PBS World และ Mr. Franc Han Shih, News Anchor and Business News Correspondent of Thai PBS World ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้านการปฏิบัติงานสื่อสาธารณะของไทย เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมองค์ความรู้อย่างบูรณาการ สู่การศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สนใจและต่อยอดการทำงานต่อไปในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน