สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ศึกษาดูงานที่ไทยพีบีเอส เพื่อนวัตกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 67 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส พร้อมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ จากนั้นได้พาชมกระบวนการเบื้องหลังการผลิตรายการ และออกอากาศสด “วันใหม่วาไรตี้” พร้อมพาเยี่ยมชมห้องควบคุมการออกอากาศ (MCR) สตูดิโอข่าว และพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของไทยพีบีเอส อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณสุชาติ อรุณนิธิกุล ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายเทคนิค MAM & Video Sever สำนักโทรทัศน์วิทยุ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ระบบการจัดเก็บข้อมูล” และได้รับเกียรติจาก คุณวันเพ็ญ สินธุวงศ์ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าว ไทยพีบีเอส มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดเก็บ สืบค้นข้อมูล และนำไปใช้ประโยชน์” เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนของกองบัญชาการกองทัพไทยต่อไป

กลับขึ้นด้านบน