สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. ศึกษาดูงานสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส นำความรู้พัฒนาการทำงาน

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 67 บุคลากรศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 30 คน เยี่ยมชมดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส พร้อมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ จากนั้นได้พาชมกระบวนการเบื้องหลังการผลิตรายการ และออกอากาศสด “วันใหม่วาไรตี้” พร้อมพาเยี่ยมชมห้องควบคุมการออกอากาศ (MCR) และเยี่ยมชมมินิสตูสื่อดิจิทัล อีกทั้งได้รับเกียรติจาก คุณต่าย-กนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัลไทยพีบีเอส มาเป็นวิทยากรบรรยายการนำเสนอสื่อในยุคใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ การสร้างวิดีโอคอนเทนต์ การสตรีมสด และการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเผยแพร่เนื้อหา พร้อมได้แลกเปลี่ยนรู้ และนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาปรับใช้กับภารกิจของหน่วยงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

กลับขึ้นด้านบน