มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรียนรู้เบื้องหลังผลิตรายการข่าวทีวี-รายการสร้างสรรค์ไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 67 อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาบรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 24 คน เข้าศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จากการเรียนการสอนในรายวิชาการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ และรายวิชาการสร้างสรรค์และผลิตงานบรอดคาสติง โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ ให้การต้อนรับ แนะนำองค์กร พร้อมนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและออกอากาศสด รายการ “วันใหม่วาไรตี้” รวมถึงเยี่ยมชมสตูดิโอ ห้องควบคุมสตูดิโอ ห้องควบคุมการออกอากาศ (MCR) และสำนักวิศวกรรม นอกจากนี้ยังได้รับฟังและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมสร้างแรงบันดาลใจในกิจกรรมการบรรยายกับ พี่โจ-คณิศ บุณยพานิช บรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวน และ พี่ขม-พรพจน์ เทพสังข์ เจ้าหน้าที่ Content Creator อาวุโส สำนักสร้างสรรค์เนื้อหา เพิ่มประสบการณ์ตรงด้านการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์ และการสร้างสรรค์และผลิตงานบรอดคาสติง เพื่อพัฒนาทักษะและเติมเต็มองค์ความรู้สู่การทำงานต่อไปในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน