มรภ. เชียงราย เรียนรู้แนวทางการผลิตละครของสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 67 อาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โปรแกรมนิเทศศาสตร์ (ดิจิทัลมัลติมีเดีย) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส (Thai PBS) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและแนะนำองค์กรเบื้องต้น จากศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ อีกทั้งได้รับเกียรติจากสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา นำโดย คุณดวงตา ดีชัยฤทธิโชติ (พี่อึ่ง) ผู้จัดการฝ่ายรายการละคร คุณโสภาพักตร์ กันศรีเวียง (พี่แวว) โปรดิวเซอร์ชำนาญการ คุณทัศนีย์ มากคล้าย (พี่บีม) ครีเอทีฟ คุณเจนจิรา ทองอินที (พี่จีน) ครีเอทีฟ และคุณวลัยพร วัธนหิรัญญสิทธิ์ (พี่จิ๊บ) เจ้าหน้าที่ประสานงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการสร้างสรรค์ละครของสื่อสาธารณะ” พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงถาม – ตอบ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเส้นทางสายสื่อมวลชนในอนาคต จากนั้นเยี่ยมชม สตูดิโอ ห้องควบคุมสตูดิโอ และห้องควบคุมการออกอากาศ (MCR) ปิดท้ายด้วยการชมกระบวนผลิตและออกอากาศสดรายการ “สถานีประชาชน” โดยมีนายธีรเดช งามเหลือ พิธีกรรายการสถานีประชาชน ร่วมพูดคุยและอธิบายกระบวนการผลิตและถ่ายทอดสด จากห้องส่งสตูดิโอ 3

กลับขึ้นด้านบน