นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ศึกษากระบวนการผลิตสื่อดิจิทัล พร้อมเยี่ยมชมงานเบื้องหลังไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 67 อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จากการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2566 โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ ให้การต้อนรับ แนะนำองค์กร พร้อมนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและออกอากาศสด รายการ “สถานีประชาชน” รวมถึงเดินเยี่ยมชมการทำงานเบื้องหลังห้องควบคุมสตูดิโอ 3ห้องควบคุมการออกอากาศ (MCR) ห้องควบคุมด้านเทคนิค (TCR) และห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)นอกจากนี้ยังได้รับฟังและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบรรยายภายใต้หัวข้อ “การผลิตและบริหารสื่อดิจิทัล” โดยสำนักสื่อดิจิทัล ให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกชั้นเรียน อีกทั้งยังได้เพิ่มประสบการณ์ตรงด้านการผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไปในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน