นิสิต จุฬาฯ เยี่ยมไทยพีบีเอส เรียนรู้สื่อเสียง-เบื้องหลังรายการสถานีประชาชน

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 67 อาจารย์และนิสิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายวิชา การแสดงสำหรับวิทยุโทรทัศน์ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานฝ่ายสื่อเสียงและสำนักข่าว ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส โดยมีคุณโสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อดิจิทัล ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมอาคารไทยพีบีเอส บอกเล่าถึงปรัชญาเบื้องหลังการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่และการออกแบบอาคาร เช่น การออกแบบสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างอาคารสำหรับผู้พิการ ฯลฯ เพื่อให้เป็นสื่อสาธารณะคุณค่าที่ยึดโยงกับประชาชน และคุณกานดา จำปาทิพย์ บรรณาธิการข่าวรายการสถานีประชาชน นำนิสิตร่วมชมกระบวนการผลิตและออกอากาศสด รายการ “สถานีประชาชน” นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสตูดิโอ Thai PBS Podcast พร้อมฟังการบรรยายและมีส่วนร่วมในหัวข้อ “เทคนิคและการทำงานของฝ่ายสื่อเสียง” ซึ่งมีหัวข้อย่อย ได้แก่ “เทคนิคและการใช้งานอุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องสตูดิโอ” “Do & Don't สำหรับห้องส่ง” “หลักการใช้เสียงเพื่อเป็นนักจัดรายการ” “ตัวอย่างการใช้เสียงหลากหลายลักษณะการจัดรายการ การพากย์” และ “ฝึกการเป็นนักจัดรายการพอดคาสต์” โดยให้นิสิตลองจัดรายการ จากการด้นสดในหัวข้อที่ถูกเลือก เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียน และต่อยอดการทำงานต่อไปในอนาคตทางด้านวิชาชีพนิเทศศาสตร์

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน