นิสิต ม.มหาสารคาม ดูงานไทยพีบีเอสพอดคาสต์ ฝึกการใช้เสียงสู่ “นักจัดรายการ”

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 67 คณะอาจารย์และนิสิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมไทยพีบีเอส ภายใต้โครงการศึกษาดูงานด้านสื่อสารมวลชน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนให้กับนิสิต โดยได้ชมเบื้องหลังกระบวนการผลิตและออกอากาศสดรายการ “วันใหม่วาไรตี้” พร้อมรับฟังบรรยายเทคนิคและการทำงานของฝ่ายสื่อเสียง ซึ่งดูแลงานของไทยพีบีเอสพอดคาสต์ อาทิ เทคนิคการใช้งานอุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องสตูดิโอ หลักการใช้เสียงเพื่อเป็นนักจัดรายการ ตลอดจนฝึกการใช้เสียงเป็นนักจัดรายการอีกด้วย

กลับขึ้นด้านบน