นศ. มรภ. รำไพพรรณี เติมประสบการณ์สัมผัสเบื้องหลังจอ กับไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 67 อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (วิทยุโทรทัศน์และมัลติแฟลตฟอร์ม) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 28 คน เข้าศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ ในปีการศึกษา 2566 เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานจริงและเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์กับหน่วยงานองค์กรด้านวิชาชีพที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้ศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ ให้การต้อนรับ แนะนำองค์กร พร้อมนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและออกอากาศสด รายการ “วันใหม่วาไรตี้” และการทำงานเบื้องหลังภายในสตูดิโอข่าวต่าง ๆ รวมถึงห้องควบคุมการออกอากาศ (MCR) นอกจากนี้ยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “บทบาทของสื่อมวลชน กับสื่อยุคดิจิทัล” โดยคุณวันวิสาข์ ทินวัฒน์ ผู้ประกาศข่าว ไทยพีบีเอส เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการเรียน อีกทั้งยังพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ในสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และการทำงานต่อไปในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน