นักเรียนโรงเรียนราชินีบน เปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ค้นหาตัวตนเพื่ออนาคตที่ใช่

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 67 อาจารย์และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนราชินีบน จำนวน 49 คน เข้าศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ภายใต้หลักสูตรส่งเสริมการค้นพบตนเอง (Self-Discovery Curriculum for Lower Secondary School Level) โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ ให้การต้อนรับ แนะนำองค์กร พร้อมนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและออกอากาศสด รายการ “สถานีประชาชน” รวมถึงเดินเยี่ยมชมการทำงานเบื้องหลังภายในสตูดิโอ 1 สตูดิโอ 2 ห้องคอนโทรล ห้องควบคุมการออกอากาศ (MCR) นอกจากนี้ยังได้ชมมินิสตูสื่อดิจิทัล ได้เรียนรู้นอกชั้นเรียน สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสามารถค้นพบตนเองต่อไป

กลับขึ้นด้านบน