นักศึกษา มรภ.ภูเก็ต เรียนรู้การเขียนอย่างสร้างสรรค์ พร้อมศึกษาดูงานที่ไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภูเก็ต จำนวน 55 คน เข้าศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมการทำงานเบื้องหลังภายในสตูดิโอต่าง ๆ ห้องควบคุมสตูดิโอ และห้องควบคุมการออกอากาศ นอกจากนี้ได้รับฟังบรรยาย โดยคุณธิดารัตน์ ลาภอนันต์ตระกูล หัวหน้างานเนื้อหาดิจิทัล (Realtime Content) สำนักสื่อดิจิทัล ในหัวข้อ "การเขียนคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์ทางโซเชียลมีเดีย" เพื่อให้น้อง ๆ ได้นำความรู้ไปต่อยอดในการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน