สำนักงานศาลยุติธรรม ศึกษาดูงานไทยพีบีเอส พัฒนาระบบบันทึกคำพยานด้วยภาพและเสียงในห้องพิจารณาคดี

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเทคโนโลยีการกระจายสื่อ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานพัฒนาระบบบันทึกคำพยานด้วยภาพและเสียง (e-Hearing) ในห้องพิจารณาคดี นำโดยนายวิญญู พิชัย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายสมเกียรติ เส็งประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ช่วยทำงานชั่วคราวใน ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งไทยพีบีเอส มีความยินดีในการให้การสนับสนุนการการพัฒนาการดำเนินงานของศาลยุติธรรมด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยระบบการบันทึกภาพและเสียง การจัดเก็บไฟล์ การจัดรูปแบบห้องบันทึกภาพและเสียง การจัดทำข้อความแทนเสียง ซึ่งยึดหลักมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล การจัดเก็บที่สะดวกต่อการนำไปใช้ นายวิญญู พิชัย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวถึงวัตถุประสงค์การศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อนำความรู้เทคโนโลยีของมาปรับใช้ในโครงการพัฒนาระบบบันทึกคำพยานด้วยภาพและเสียงในห้องพิจารณาคดี (e-Hearing) และเพิ่มประสิทธิภาพในการรับฟังพยานในชั้นศาล ให้มีมาตรฐาน และสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น . . ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลภาพข่าวและรายการ ห้องบันทึกภาพและเสียง ห้องจัดเก็บข้อมูล และห้องเซิฟเวอร์ ของไทยพีบีเอส

กลับขึ้นด้านบน