นักศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ เข้าฝึกทักษะนำเสนอโครงงานการผลิตรายการละครโทรทัศน์ที่ไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส นำโดย ดวงตา ดีชัยฤทธิโชติ ผู้จัดการฝ่ายฯ คุณโสภาพักต์ กันศรีเวียง โปรดิวเซอร์ชำนาญการ และคุณทัศนีย์ มากคล้าย ครีเอทีฟ ฝ่ายรายการละคร สำนักสร้างสรรค์เนื้อหา ไทยพีบีเอส พร้อมด้วย ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายรายการละคร ร่วมให้การต้อนรับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการนำเสนอโครงงาน โดยมี รศ. ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ นำนักศึกษา จำนวน 30 คน จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ เข้าฝึกทักษะนำเสนอโครงงานการผลิตรายการละครโทรทัศน์ที่ไทยพีบีเอส เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้เกี่ยวกับการนำเสนองานจากการศึกษาดูงานไปต่อยอดในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้ฝึกทักษะการนำเสนองานกับผู้ประกอบการวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ต่อยอดอาชีพต่อไปในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน