วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างสรรค์คอนเทนต์ผ่านสื่อดิจิทัล

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการสร้างสรรค์คอนเทนต์ดิจิทัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย เท่าทันประกอบวิชาชีพในสื่อดิจิทัล จึงจัดกิจกรรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมที่ไทยพีบีเอส โดยมีคุณอุษา เอี่ยมสุวรรณ ผู้สื่อข่าวรายการสถานีประชาชน ให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานเบื้องหลังภายในสตูดิโอ ห้องคอนโทรล และห้องควบคุมออกอากาศ MCR นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล มาร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การผลิตคอนเทนต์ในสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย" เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อยุคใหม่ เพิ่มพูนความรู้ และได้ประสบการณ์ต่าง ๆ จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้

กลับขึ้นด้านบน