มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศึกษาดูงานและเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรของไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 อาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส โดยมีคุณอุษา เอี่ยมสุวรรณ ผู้สื่อข่าวรายการสถานีประชาชน ให้การต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานเบื้องหลังภายในสตูดิโอ ห้องคอนโทรล และห้องควบคุมออกอากาศ MCR นอกจากนี้ยังได้รับฟังบรรยายหัวข้อ "การผลิตคอนเทนต์ในสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย" โดยคุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล วิทยากรที่จะมาแชร์ความรู้ที่เกี่ยวข้อกับงานด้านสื่อดิจิทัล รวมถึงการบริหารองค์กรของไทยพีบีเอส เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์จากโลกการทำงานในสถานที่จริงด้านสื่อมวลชน และปิดท้ายด้วยพี่ ๆ ทีมสำนักทรัพยากรมนุษย์ที่มาแนะนำแนวทางถึงโอกาสในการร่วมงานกับไทยพีบีเอสอีกด้วย

กลับขึ้นด้านบน