นักเรียนสตูดิโอสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม โรงเรียนรุ่งอรุณ ศึกษาดูงานเบื้องหลังการผลิตสื่อสาธารณะ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส คุณครูภิญโญ เสาร์วันดี และนักเรียนสตูดิโอสื่อสร้างสรรค์และภาษาเพื่อสังคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรุ่งอรุณ จำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมเบื้องหลังการถ่ายทำรายการสด "วันใหม่วาไรตี้" ภายในห้องสตูดิโอ ห้องควบคุมสตูดิโอ และห้องควมคุมการออกอากาศ (MCR) เพื่อมุ่งเน้นเรียนรู้ประเด็นทางสังคมที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และผลิตสื่อเพื่อสื่อสารประเด็นต่าง ๆ ให้สังคมรับรู้ โดยรับฟังบรรยายจากวิทยากร คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส มาร่วมแชร์ประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องการผลิตสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงภายในสตูดิโอของโรงเรียนต่อไป

กลับขึ้นด้านบน