นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในงานด้านสื่อดิจิทัลของสื่อสาธารณะ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 คณะอาจารย์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขมิตร กอมณี และนิสิต ชั้นปีที่ 2 ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนยีการศึกษา สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส โดยเข้าชมเบื้องหลังการทำงานภายในสตูดิโอถ่ายทำรายการสด "วันใหม่วาไรตี้" ห้องควบคุมสตูดิโอ และห้องควบคุมการออกอากาศ (MCR) และได้รับเกียรติจาก คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล วิทยากรบรรยายในเรื่องกระบวนการและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการผลิตสื่อดิจิทัลจากองค์กรวิชาชีพที่มีประสบการณ์ที่ยาวนาน พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อยอดการเรียนรู้ นำไปสู่เส้นทางการประกอบอาชีพต่อไป

กลับขึ้นด้านบน