นักศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าฝึกทักษะนำเสนอโครงงานการผลิตสารคดีที่ไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส นำโดย คุณเชิดพงษ์ ศรีสุธรรม ผู้ชำนาญการอาวุโส คุณสุทธาทิพย์ บริสุทธิ์สุขกมล โปรดิวเซอร์อาวุโส และคุณสุดาวดี เพชรสม เจ้าหน้าที่ประสานงานอาวุโส ฝ่ายสารคดีและสารประโยชน์ สำนักสร้างสรรค์เนื้อหา ไทยพีบีเอส พร้อมด้วย คุณจาริณี เมธีกุล หรือ ลุงเปิ้ล ร่วมให้การต้อนรับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการนำเสนอโครงงาน โดยมี รศ. ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ นำนักศึกษา จำนวน 30 คน จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าฝึกทักษะนำเสนอโครงงานการผลิตสารคดีที่ไทยพีบีเอส เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้เกี่ยวกับการนำเสนองานจากการศึกษาดูงานไปต่อยอดในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้ฝึกทักษะการนำเสนองานกับผู้ประกอบการวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ต่อยอดอาชีพต่อไปในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน