วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนรู้งานด้านข่าวและการบริหารสื่อใหม่ที่ไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 82 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ไทยพีบีเอส พร้อมรับฟังบรรยายในหัวข้อ “ทักษะการสื่อสารและการรายงานข่าว” โดย คุณอุษา เอี่ยมสุวรรณ ผู้สื่อข่าวรายการสถานีประชาชน ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ ไทยพีบีเอส และหัวข้อ “การเขียนคอนเทนต์และการผลิตสื่อดิจิทัล” โดย คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส มาร่วมแชร์ประสบการณ์ ความรู้ และเครื่องมือในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการต่อยอดอาชีพในอนาคตต่อไป

กลับขึ้นด้านบน