นักศึกษาชั้นที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรียนรู้เบื้องหลังการผลิตรายการ "เศรษฐกิจติดบ้าน"

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส โดยมีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และเข้าเยี่ยมชมการผลิตรายการสดออนไลน์เศรษฐกิจติดบ้าน งานด้านสื่อดิจิทัลและสตูดิโอข่าวของไทยพีบีเอส พร้อมฟังบรรยายในหัวข้อ “การผลิตรายการเชิงสุขภาพ” โดย คุณภานุพงศ์ แก้วประจุ, คุณ ดนยา พงศ์พฤทธิวัฒน์ Creative และคุณพรพจน์ เทพสังข์ Content Creator มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ รวมถึงเติมเต็มความรู้ให้กับน้อง ๆ ในการต่อยอดการเรียนต่อไป

กลับขึ้นด้านบน