วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เรียนรู้เบื้องหลังการออกแบบภายในสตูดิโอข่าว

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 อาจาร์และนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จำนวน 32 คน เข้าเยี่ยมชมไทยพีบีเอส ในเบื้องหลังการทำงานภายในห้องสตูดิโอรายการ สตูดิโอข่าว ห้องควบคุมสตูดิโอ และห้องควบคุมการออกอากาศ นอกจากนี้ยังได้รับฟังบรรยายในส่วนของการออกแบบฉากข่าว โดย คุณวสันต์ วชิราชัย ผู้จัดการฝ่ายกราฟิก ไทยพีบีเอส ปิดท้ายด้วยการเปิดโอกาสในการร่วมงานกับไทยพีบีเอส โดย คุณนพัช สุภาปกรณ์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์อาวุโส สำนักทรัพยากรมนุษย์ เพื่อชี้แนะแนวทาง พร้อมให้ความรู้ตลอดการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้

กลับขึ้นด้านบน