นักเรียนโรงเรียนสระแก้ว เรียนรู้ดูงานไทยพีบีเอส เปิดโลกทัศน์สู่ประสบการณ์จริง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะอาจารย์ -นักเรียน หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสระแก้ว จำนวน 165 คน เข้าเยี่ยมชมไทยพีบีเอส ศึกษาดูงานด้านมัลติมีเดียในสถานประกอบการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี 1-6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและออกอากาศ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์จากสถานที่จริง โดยนางกานดา จำปาทิพย์ บรรณาธิการรายการสถานีประชาชน พร้อมทีมงานรายการสถานีประชาชน ได้ให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะอาจารย์ -นักเรียนโรงเรียนสระแก้ว ถึงการทำงานด้านสื่อของไทยพีบีเอส ได้เข้าชมการถ่ายทอดสดรายการสถานีประชาชน ในสตูดิโอ 3 เรียนรู้กระบวนการถ่ายทำรายการ Visual Studio ห้องมินิสตูดิโอ สำนักสื่อดิจิทัล และห้องควบคุมการออกอากาศ (MCR) รวมทั้งได้เข้าใจการทำงานของสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้รับฟังบรรยายพิเศษ "การผลิตคอนเทนต์อย่างสร้างสรรค์" โดยคุณพรพจน์ เทพสังข์ คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ และทีมงานอีกด้วย

กลับขึ้นด้านบน