กรมประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้การบริหารจัดการสื่อในยุคปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นถึงบทบาทของการเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งในรูปแบบสื่อเก่าและสื่อใหม่ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน จึงได้นำเจ้าหน้าที่และบุคลากร จำนวน 60 คน เข้าอบรมหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น” รุ่นที่ 6 และเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ไทยพีบีเอส โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. และ คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปกับการบริหารจัดการสื่อเก่าและสื่อใหม่ของไทยพีบีเอส” พร้อมดูเบื้องหลังการทำงานของสื่อสาธารณะ โดย คุณกฤษณะ ปุยอรุณ หัวหน้างานเทคนิคระบบ TCR & Studio นำชมภาพรวมการทำงานของสถานีโทรทัศน์ สตูดิโอถ่ายทำรายการ และห้องควบคุมการถ่ายทำ

กลับขึ้นด้านบน