นิสิต ม.มหาสารคาม เรียนรู้การสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 อาจารย์และนิสิต ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 42 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานไทยพีบีเอส โดยมี คุณกานดา จำปาทิพย์ บรรณาธิการรายการสถานีประชาชน ต้อนรับคณะฯ และให้ความรู้ในด้านการทำงานของสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ภาพรวมการทำงานของสถานีโทรทัศน์ สตูดิโอถ่ายทำรายการ ห้องควบคุมการถ่ายทำ (Control Room) และห้องควบคุมการออกอากาศ (MCR) นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มพูน โดย คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล วิทยากรบรรยายในกระบวนการผลิตและบริหารสื่อใหม่ เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตเนื้อหาผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ และเพื่อให้นิสิตเรียนรู่หลักและกระบวนการจัดนิทรรศการต่อไป

กลับขึ้นด้านบน