นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย เปิดประสบการณ์เรียนรู้เบื้องหลังรายการสด “สถานีประชาชน” สัญจร

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภายในสถานีฯ โดยมี นางกานดา จำปาทิพย์ บรรณาธิการรายการสถานีประชาชน ร่วมกับ นางสาวอุษา เอี่ยมสุวรรณ ผู้สื่อข่าวรายการสถานีประชาชน ชวนพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เบื้องหลังการจัดรายการสดสถานีประชาชนสัญจรจาก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามการแก้ไขแนวเขตอุทยานฯ ทับซ้อนเอกสารสิทธิ รวมถึงภาพรวมของการทำงานของสถานีโทรทัศน์ สตูดิโอถ่ายทำรายการ กระบวนการถ่ายทำรายการ Visual Studio และห้องควบคุมการออกอากาศ (MCR) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนต่อไป

กลับขึ้นด้านบน