สมาคมคนสายตาเลืองรางฯ ศึกษาดูงาน เล็งจัดเวิร์กชอป Podcast แบบไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สมาคมคนสายตาเลือนราง (ประเทศไทย) ได้ศึกษาดูงานการผลิตสื่อประเภทรายการโทรทัศน์และสื่อเสียง ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส โดยได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการ(สด) “สถานีประชาชน” จากนั้น ทีมงานฝ่ายสื่อเสียงพาเยี่ยมชมห้องบันทึกเสียงพร้อมเบื้องหลังการผลิตรายการ โดยคุณโสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง สำนักสื่อดิจิทัล ได้บรรยายเรื่อง “การผลิต Podcast แบบไทยพีบีเอส” และรับฟังบรรยาย เรื่อง การจัดทำรายการที่มีเสียงบรรยายภาพ (AD) ของไทยพีบีเอส โดยสำนักสร้างสรรค์เนื้อหา นอกจากนี้ยังหารือความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับทักษะและเทคนิคการจัดรายการประเภทวิทยุกระจายเสียงและพอดคาสต์แก่สมาชิกในสมาคมฯ เพื่อเปิดโอกาสการสร้างทางเลือกรวมถึงอาชีพสำหรับผู้สนใจในอนาคตด้วย

กลับขึ้นด้านบน