ผู้บริหารและบุคลากร กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มรภ.เพชรบุรี เยี่ยมชมไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2566 อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (มรภ.เพชรบุรี) จำนวน 6 คน เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านกระบวนการผลิตและออกอากาศ ด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ด้านการผลิตและบริหารสื่อใหม่ . โดยร่วมชมการถ่ายทอดสดรายการ "สถานีประชาชน" โดยมีนางกานดา จำปาทิพย์ บรรณาธิการรายการสถานีประชาชน ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ยังรับฟังบรรยายพิเศษ "กลยุทธ์ในการสื่อสาร การผลิต และบริหารสื่อใหม่" โดยคุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส เพื่อให้รู้จักและเข้าใจการทำงานของสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

กลับขึ้นด้านบน