1624 1317 1310 1909 1515 1106 1959 1833 1535 นักศึกษา มศว เรียนรู้เบื้องหลังรายการ "ไทยบันเทิง" - "สื่อดิจิทัล" ไทยพีบีเอส

นักศึกษา มศว เรียนรู้เบื้องหลังรายการ "ไทยบันเทิง" - "สื่อดิจิทัล" ไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 52 คน เดินทางมาเยี่ยมชมไทยพีบีเอส เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ผ่านรายการไทยบันเทิง ไทยพีบีเอส รายการเกี่ยวกับสาระบันเทิง สร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ติดตามกระแสข่าวในแวดวงศิลปวัฒนธรรมบันเทิง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ สโลแกน “สืบสานวัฒนธรรม สร้างสรรค์บันเทิง” จากนั้นรับฟังบรรยายพิเศษ “การบริหารสื่อใหม่” โดย คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส

กลับขึ้นด้านบน