1529 1074 1072 1621 1329 1667 1655 1096 1169 นิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.กรุงเทพฯ เยี่ยมชมไทยพีบีเอส

นิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.กรุงเทพฯ เยี่ยมชมไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2566 อาจารย์-นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารและการคิดค้นสิ่งใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานและร่วมชมการถ่ายทอดสดรายการสถานีประชาชน เรียนรู้กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จากนั้นพาเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ของไทยพีบีเอส อาทิ ห้องควบคุมออกอากาศ ห้องควบคุมกลาง (MCR : Master Control Room) สตูดิโอ 3 พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ “กลยุทธ์การบริหารสื่อใหม่” โดย คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และสามารถนำไปปรับใช้ในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน