คณะสื่อมวลชนกัมพูชา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นกลไกการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนมืออาชีพโดยมีจริยธรรมภายใต้ “เสรีภาพ”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ไทยพีบีเอส นายจักร์กฤษ เพิ่มพูน กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และประธานคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน พร้อมนายณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านการมีส่วนร่วม ไทยพีบีเอส ให้การรับรอง นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมนายรัฏฐาธิป พรหมแก้ว เลขานุการเอก อัครราชทูตไทย และคณะสื่อมวลชนกัมพูชา ภายใต้ “โครงการศึกษาดูงานในประเทศไทยของสื่อมวลชนกัมพูชา : กรณีศึกษาการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนไทย” เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นกลไกการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนมืออาชีพโดยมีจริยธรรมภายใต้ “เสรีภาพ” นอกจากนี้ เดินเยี่ยมชมส่วนงานต่าง ๆ ภายในไทยพีบีเอส เช่น ห้อง Master Control Room (MCR) ห้องควบคุมการออกอากาศ ชั้น 2 ห้องสตูดิโอ 1 งานสื่อเสียง Thai PBS PODCAST

กลับขึ้นด้านบน