ไทยพีบีเอส ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 คุณอโณทัย อุดมศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ซึ่งมีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ “คุณภาพการผลิตสื่อยุคสังคมออนไลน์ และการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านงานสื่อสารมวลชน” พร้อมทั้งเยี่ยมชมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ อาทิ สตูดิโอข่าว รายการ และห้องควบคุมการออกอากาศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในทำงานจริงจากผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรสายงานด้านสื่อสารมวลชน

สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมไทยพีบีเอส สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-790-2398

กลับขึ้นด้านบน