1407 1651 1830 1211 1032 1246 1592 1424 1881 นักศึกษาธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมไทยพีบีเอส เรียนรู้นวัตกรรมสื่อดิจิทัล

นักศึกษาธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมไทยพีบีเอส เรียนรู้นวัตกรรมสื่อดิจิทัล

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส คณะนักศึกษาจาก วิทยาลัยโลกคดีศึกษา (Global Studies and Social Entrepreneurship: GSSE) หลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 50 คน เดินทางมาศึกษาดูงาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส

กลับขึ้นด้านบน