รวมภาพอาคารสำนักงานไทยพีบีเอส

"อาคารสำนักงานไทยพีบีเอส" เป็นอาคารและห้องส่งสถานีโทรทัศน์ที่ทันสมัย ทั้งในรูปแบบสถาปัตยกรรมและประโยชน์ใช้สอย ภายใต้ความคิดรวบยอด "สำนักงานในสวน" ดังนั้นการออกแบบงานสถปัตยกรรมประกอบไปด้วย 2 แนวคิดหลัก คือ สะท้อนความทันสมัย และความมุ่งมั่นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็น "โรงงานข่าว" และสะท้อนสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความเป็น "สำนักงานในสวน" นอกจากนี้ ยังฉลาดใช้ประโยชน์จากรูปร่าง และตำแหน่งของที่ดิน จัดวางอาคารตามแนวทิศตะวันออก - ตะวันตก เพื่อประโยชน์ในการประหยัดพลังงานสูงสุด ทั้งสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นไทยและความเป็นสื่อหลักของชาติไว้อย่างแนบเนียนและกว้างขวาง เป็นที่พึ่งให้ประชาชนสมพันธกิจ

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน