ภาพบรรยากาศกิจกรรมคณะครูศึกษาดูงานการสอน STEAM และ Coding ที่เกาหลีใต้

วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2562 ไทยพีบีเอสนำครู 5 ท่าน ที่ผ่านการคัดเลือกจากการส่งประกวดคลิปเทคนิคการสอน STEM ในโครงการ “ไทยพีบีเอสชวนครูวิทย์-คณิตมาคิดให้ Wow!” ไปเปิดประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน STEAM และ Coding ณ ประเทศเกาหลีใต้ โดยคุณครูจะนำความรู้ที่ได้จากการดูงานครั้งนี้กลับไปต่อยอดความคิด ประยุกต์แนวทางเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนของตัวเอง เพื่อยกระดับการเรียนรู้ STEM ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาต่อไป อันจะเป็นการปลูกฝังความรัก ความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งวิทยาศาสตร์ต่อไป

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน