ประมวลภาพไทยพีบีเอสจับมือ 10 พันธมิตร เปิดวง Think Tank ระดมสมองแก้ปัญหาขยะองค์รวม

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 62 ไทยพีบีเอสเปิดวง Think Tank ดึงนักวิชาการระดับประเทศ ระดมสมองแก้ปัญหาขยะองค์รวม ตั้งทีมพิเศษสกัดงานวิจัยพัฒนาเนื้อหาสื่อยกระดับความเข้าใจและจิตสำนึกประชาชน พร้อมเตรียมจัด Big Event แก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 10 หน่วยงานร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อาทิ ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Trash zero และกลุ่ม Big Tree ที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ทำวิจัย และรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับขยะในหลายประเด็น

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน