ไทยพีบีเอส ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศและกระบวนการทำงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมีคุณถาวภักดิ์ ตียาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายความรู้ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบ และการตกแต่งภายในแก่คณะเยี่ยมชม โอกาสนี้คณะเยี่ยมชมได้ชมกองบรรณาธิการข่าว สตูดิโอข่าว ห้องควบคุมการออกอากาศ และเข้าชมการออกอากาศรายการไทยบันเทิง พร้อมชมพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ซึ่งคณะเยี่ยมชมสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนต่อไปได้

สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมไทยพีบีเอส สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-790-2398

กลับขึ้นด้านบน