ไทยพีบีเอส ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีโอกาสต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เข้าชมบรรยากาศและกระบวนการทำงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยได้รับฟังบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้จาก คุณชีวิน โพระเดา เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าว กลุ่มประสานงานข่าว สำนักข่าว ในหัวข้อการจัดเก็บฐานข้อมูลภาพข่าวและรายการ ห้องสมุดและบรรณารักษศาสตร์ จากนั้นได้เข้าชมกองบรรณาธิการข่าว สตูดิโอข่าว ห้องควบคุมการออกอากาศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานด้านการทำรายการจากสถานที่ปฎิบัติงานจริง สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-790-2398

กลับขึ้นด้านบน