ไทยพีบีเอส ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีโอกาสต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้าชมบรรยากาศและกระบวนการทำงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมีคุณนิธิศ สิริวรกมล หัวหน้ากราฟิก ฝ่ายกราฟิก สำนักโทรทัศน์และวิทยุ เป็นผู้ให้คำแนะนำและบรรยายการทำงานในส่วนงานกราฟิก จากนั้น คณะเยี่ยมชมยังมีโอกาสเข้าชมกองบรรณาธิการข่าว สตูดิโอข่าว ห้องควบคุมการออกอากาศ เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานด้านการทำรายการจากสถานที่ปฎิบัติงานจริง สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-790-2398

กลับขึ้นด้านบน