ไทยพีบีเอสต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 นักศึกษาและคณาจารย์จากคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศและกระบวนการทำงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมีคุณวสันต์ วชิราชัย ผู้จัดการฝ่ายกราฟิก สำนักโทรทัศน์และวิทยุ เป็นผู้ต้อนรับและเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การทำงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกในงานโทรทัศน์” จากนั้นเข้าชมกองบรรณาธิการข่าว สตูดิโอข่าว ห้องควบคุมการออกอากาศ และเข้าชมการออกอากาศรายการ "ไทยบันเทิง" เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสารมวลชนจากสถานที่จริง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำงานได้ในอนาคตได้ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-790-2398

กลับขึ้นด้านบน