ไทยพีบีเอสต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศและกระบวนการทำงานของสถานีฯ โดยมีคุณสมพร เจียสารัมย์ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิศวกรรม เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การทำงานด้านสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ในสถานีโทรทัศน์” จากนั้นได้เข้าชมกองบรรณาธิการข่าว สตูดิโอข่าว ห้องควบคุมการออกอากาศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในทำงานจริงจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-790-2398

กลับขึ้นด้านบน