ไทยพีบีเอส ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าชมบรรยากาศและกระบวนการทำงานของสถานีฯ โดยมีคุณธารินี จันทร์รักษา เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ฝ่ายส่งเสริมความรู้สื่อสาธารณะ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “สื่อสาธารณะสำหรับผู้พิการ” จากนั้นคณะเยี่ยมชมมีโอกาสเข้าชมกองบรรณาธิการข่าว สตูดิโอข่าว ห้องควบคุมการออกอากาศ และเข้าชมรายการสด "ไทยบันเทิง" เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานจากสถานที่ปฎิบัติงานจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำงานในอนาคต สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-790-2398

กลับขึ้นด้านบน