ไทยพีบีเอส ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ไทยพีบีเอส ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รวมทั้งนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกที่เข้าร่วมอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับนักศึกษาหูหนวก เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศและกระบวนการทำงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อาทิ กองบรรณาธิการข่าว ห้องการใช้ภาษามือของผู้ประกาศข่าว สตูดิโอข่าว ห้องควบคุมการออกอากาศ (MCR) รวมถึงการเข้าชมการออกอากาศสด "รายการสถานีประชาชน" เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านสื่อในสถานที่ปฏิบัติงานจริง และเป็นแนวทางในการผลิตสื่อโทรทัศน์ จากนั้นคณะเยี่ยมชมยังมีโอกาสเข้าชมพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสื่อและการรู้เท่าทันสื่อในปัจจุบัน ซึ่งสามารถที่จะนำไปปรับใช้กับการเรียนหรือ การทำงานในอนาคตได้ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมไทยพีบีเอส สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-790-2398

กลับขึ้นด้านบน