ไทยพีบีเอส ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศและกระบวนการทำงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมีวิทยากรรับเชิญคุณ สมพร เจียสารัมย์ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิศวกรรม บรรยายในหัวข้อ “การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร” และ คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ บรรยายในหัวข้อ “การออกอากาศสดทางอินเตอร์เน็ต และการจัดระบบข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย” นอกจากนี้ คณะเยี่ยมชมยังมีโอกาสเข้าชมกองบรรณาธิการข่าว สตูดิโอข่าว ห้องควบคุมการออกอากาศ พร้อมเข้าชมการออกอากาศสด รายการสถานีประชาชน เพื่อศึกษาและเรียนรู้การทำงานด้านสื่อสารมวลชวนจากสถานที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนในอนาคตได้ สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมไทยพีบีเอส สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-790-2398

กลับขึ้นด้านบน