ไทยพีบีเอส ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คณะเยี่ยมชมจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศและกระบวนการทำงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยมี คุณกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสาธารณะ โอกาสนี้คณะเยี่ยมชมยังมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมกองบรรณาธิการข่าว สตูดิโอข่าว ห้องควบคุมการออกอากาศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในทำงานจริงของผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับสื่อสาธารณะและเรียนรู้วิวัฒนาการของสื่อด้วยเทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัย

กลับขึ้นด้านบน