ผลการคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กราฟิก 2D/3D

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กราฟิก 2D/3D สังกัด สำนักโทรทัศน์และวิทยุ จำนวน 4 อัตรา นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว และได้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีความเหมาะสมในตำแหน่ง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. นางสาวธัญชนก ลังกาดี
  2. นายธราธร ญาณวินิจฉัย
  3. นางสาวภารวี พล้าโน๊ต

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลับขึ้นด้านบน