ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส (ฝ่ายข้อมูลและวางแผนวิศวกรรม)

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ส.ส.ท. ได้มีประกาศ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส (ฝ่ายข้อมูลและวางแผนวิศวกรรม) สังกัด สำนักวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา และประกาศ ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส (ฝ่ายข้อมูลและวางแผนวิศวกรรม) สังกัด สำนักวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา และได้มีประกาศ ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส (ฝ่ายข้อมูลและวางแผนวิศวกรรม) สังกัด สำนักวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา นั้น

จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้

นางสาว ธัญษรัศม์ ธัญธรรมพันธ์

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลับขึ้นด้านบน