ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง บรรณาธิการ – ข่าวสถานการณ์ทั่วไปและสังคม

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เรื่อง รับโอนย้ายผู้ปฏิบัติงานภายใน และรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลา สังกัด สำนักข่าว นั้น

ส.ส.ท. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง บรรณาธิการข่าว – ข่าวสถานการณ์ทั่วไปและสังคม


จึงขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้อง BRIEFING ROOM ชั้น 1 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการศึกษาฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 10 นาที)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน