1757 1082 1421 1481 1517 1597 1744 1808 1640 ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายนอก และรับโอนย้ายผู้ปฏิบัติงานภายใน ประเภทพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์

โดย ส.ส.ท. ขอประกาศรายชื่อผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์เบื้องต้น และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 

จึงขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ AM 101 ชั้น 1 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการศึกษาฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 10 นาที)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน