1345 1697 1688 1693 1528 1383 1067 1232 1371 ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายนอก และรับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว สังกัด ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม โดยสอบข้อเขียน ในวันที่ 13 มีนาคมพ.ศ. 2566 ไปแล้วนั้น

ส.ส.ท. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว ดังต่อไปนี้

 

จึงขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566
ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคาร ศูนย์การเรียนรู้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการศึกษาฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 10 นาที)

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

กลับขึ้นด้านบน